Консултиране на клубове и федерации

Футболът е комплексен бизнес и изисква дълбоки познания и експертизи в различни области: проучвания; изграждане на екип и човешки ресурси; методическо обучение; маркетинг; връзки с обществото и спонсорство.

От нашия богат опит сме получили  цялостно разбиране за всички аспекти на футболния бизнес. Предоставяме специализирани консултантски услуги според нуждите на отделните клиенти, така че услугите са специално за вашата организация. Имаме глобално покритие, развили сме огромна международна мрежа от футболисти, агенти на състезателите, треньори, президенти на клубове и ръководители, професионални специалисти по връзки с обществеността и контактите с медиите, за мероприятия и рекламни агенции, медийни лица, спонсори и притежатели на търговски марки.

Можем да предложим професионална и висококачествена подкрепа за вашия клуб или федерация, когато е необходимо.  Можем да подпомогнем за взимането на играч или треньор, да извършим проучвания,  да предложим консултантски мениджмънт, мениджмънт на турнири и организиране на приятелски мачове, съвети свързани с права при заснемане, намиране на спонсорство, и разработка на търговски марки.